CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

15.12.2016

SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

 

Pomaganie jest wyjątkowo skuteczne, kiedy pomaga się razem! 🙂 Z tego powodu nasi pracownicy co roku biorą czynny udział w akcji jako darczyńcy, przygotowując wybranym rodzinom paczki.
Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Wzgórzowa 13