9.06.2009

Projekt Opolskie Przedmieście

1,6 ha – powierzchnia gruntu,
22 domy w zabudowie szeregowej,
3 124 m2 – łączna powierzchnia użytkowa,
142 m2 – powierzchnia 1 segmentu mieszkaniowego.

Projekt polegał na pozyskaniu gruntu oraz przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe lub jednorodzinne. Z naszym udziałem grunt został w całości sprzedany.

 

Wzgórzowa 13