9.06.2009

Projekt Holuszka

Projekt Holuszka
2,6 ha – powierzchnia gruntu,
18 domów w zabudowie szeregowej,
12 domów jednorodzinnych,
154 m2 – powierzchnia domu jednorodzinnego.

Projekt polegał na pozyskaniu gruntu oraz przygotowaniu koncepcji zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Z naszym udziałem grunt został sprzedany w całości.

Wzgórzowa 13