9.06.2011

Projekt Chrząszczyce

Projekt Chrząszczyce
1,6 ha – powierzchnia całkowita,
12 działek,
4 domy jednorodzinne.

Jako inwestor zastępczy przy realizacji projektu Chrząszczyce odpowiadamy za wydzielenie działek budowlanych z gruntu umieszczonego na planie zagospodarowania przestrzennego, procedurę przekazania drogi wewnętrznej na rzecz stosownego Urzędu Gminy oraz sprzedaż działek inwestorom indywidualnym.

Na jednej z działek nabytych na własność Struxi Sp. z o.o. rozpoczęliśmy budowę domu głównej nagrody w loterii NTO „Gra o dom” (loteria zakończy się w roku 2016).

Wzgórzowa 13