28.08.2015

PROJEKT CHMIELOWICE – III ETAP

PROJEKT CHMIELOWICE – III ETAP

Projekt Chmielowice – Osiedle Róży Wiatrów etap III

52 działki budowlane

 

Kontynuacja projektu z lat ubiegłych. Realizacja osiedla działek budowlanych w Chmielowicach w III etapie polegała podobnie jak w latach ubiegłych na  pozyskaniu gruntu, pozyskania dla projektowanych działek indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy, wydzieleniu działek budowlanych oraz dróg wewnętrznych, a także wybudowaniu infrastruktury technicznej z przyłączami mediów na działki.

 

mapa-2015_3-01-588x500

Wzgórzowa 13