28.10.2013

PROJEKT CHMIELOWICE – II etap

PROJEKT CHMIELOWICE – II etap

Osiedle Róży Wiatrów – II ETAP

32 działki budowlane

Realizacja projektu polega kontynuacji projektu z lat ubiegłych. Całość realizacji polegała na  pozyskaniu gruntu rolniczego na zlecenie inwestora zagranicznego, wyłączeniu go z produkcji rolniczych, wydzieleniu działek budowlanych oraz drogi wewnętrznej, a także wybudowaniu infrastruktury technicznej z przyłączami mediów na działki.

Wzgórzowa 13