9.06.2012

Projekt Barona

Projekt Barona
1,6 ha – powierzchnia całkowita gruntu,
6450,15 – łączna powierzchnia użytkowa w budynkach,
5 budynków wielorodzinnych,
90 mieszkań,
90 miejsc parkingowych na 5 parkingach podziemnych.

Realizacja projektu polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla budowy domów wielorodzinnych, wraz z projektem zabudowy wielorodzinnej z terenami zielonymi oraz pozyskaniu pozwolenia na budowę. Na zlecenie inwestora zagranicznego nabyliśmy grunt, a następnie sprzedaliśmy wraz z dokumentacją.

Wzgórzowa 13