CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

 • III RODZINNE PODBIEGI W KOMPRACHCICACH
  19.06.2017

  III RODZINNE PODBIEGI W KOMPRACHCICACH

  III rodzinne podbiegi w Komprachcicach już za nami. Jak co roku firma STRUXI deweloper wspierała przedsięwzięcie, tradycyjnie byliśmy i kibicowaliśmy.  18 czerwca 2017 roku w Komprachcicach – Polskiej Nowej Wsi na zawodników czekały dwa dystanse trasy do wyboru 9,5 km oraz 5,9 km. Pogoda dopisała,  trasa o zróżnicowanym podłożu: trawa, szuter, asfalt do najłatwiejszych i najszybszych nie należała ale było bezpiecznie, sportowo i rodzinnie. Na dystansie 5,9 km najlepsi byli Robert Tomków z Niemodlina…

 • Biznesplan 2017
  13.01.2017

  Biznesplan 2017

  Już tradycyjnie w styczniu odbyło się spotkanie na którym przedstawialiśmy cele roczne oraz długoterminowe plany działalności Struxi Sp. z o.o. W godzinach porannych dyskutowaliśmy o planach na rok 2017, a w próżniejszym czasie korzystaliśmy z atrakcji Hotel Bania: Sielsko Anielsko Wellness & SPA, basenów termalnych oraz ośrodka narciarskiego. Wróciliśmy naładowani pozytywną energią!

 • SZLACHETNA PACZKA
  15.12.2016

  SZLACHETNA PACZKA

    Pomaganie jest wyjątkowo skuteczne, kiedy pomaga się razem! 🙂 Z tego powodu nasi pracownicy co roku biorą czynny udział w akcji jako darczyńcy, przygotowując wybranym rodzinom paczki. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Nasza strategia

Poważnie traktujemy nasz długoterminowy rozwój. Rozumiemy, że do efektywnego prowadzenia firmy niezbędny jest kapitał ludzki, zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku ich działalności zanieczyszczeń. W naszej strategii łączymy konkurencyjność z etycznym zarządzaniem, czego efektem jest trwały rozwój, dobrobyt społeczny, zwiększenie stopnia zaufania interesariuszy nie tylko do naszej firmy, ale także poprzez naszą działalność – do całej branży. Szeroko rozumiana dbałość o pracowników, zarówno w kontekście warunków pracy, jak też edukacji i rekreacji, jest jednym z filarów budowanej przez nas strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozostałe to: minimalizacja wpływu na środowisko, odpowiedzialne i etyczne zachowania biznesowe w odniesieniu do partnerów, dostawców i klientów oraz odpowiedzialność za wpływ na społeczność lokalną, wspieranie jej dobrobytu i rozwoju. W naszej strategii kierujemy się standardem ISO 26000, który określa 7 zasad społecznej odpowiedzialności.   Należą do nich:

 • Odpowiedzialność
 • Przejrzystość
 • Etyczne zachowanie
 • Uwzględnianie potrzeb interesariuszy
 • Przestrzeganie prawa
 • Poszanowanie międzynarodowych norm zachowania
 • Respektowanie praw człowieka.
Inwestycje chroniące środowisko

Współpracujemy z gminami w aspekcie realizacji inwestycji nie tylko przyjaznych środowisku, lecz także niezbędnych mieszkańcom do dbałości o nie we własnym zakresie.

 • Przygotowujemy tereny pod inwestycję poprzez oczyszczenie terenu: odspojenie i kruszenie skał, wyburzenie lub rozebranie konstrukcji istniejących, wywiezienie gruzu i wszelkie inne prace ziemne
 • Koordynujemy i realizujemy wykonanie infrastruktury technicznej: sieci elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodnokanalizacyjnej, linii telekomunikacyjnej
 • Dbamy o odpowiednie nasadzenia drzew, krzewów, klombów kwiatowych, przygotowanie parków spacerowych oraz placów zabaw dla dzieci

Monitorujemy i koordynujemy wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia, itp.

Społeczność lokalna

Zaufanie i szacunek są fundamentem wszelkich relacji w każdej podejmowanej działalności, dlatego w naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na potrzeby lokalnych społeczności, wśród których prowadzimy nasze inwestycje. Wyzwanie to jest szczególnie aktualne właśnie dziś, gdy coraz częściej kwestionowana jest teza, że im lokalizacja tańsza, tym lepsza. Nazwa każdego nowego osiedla konsultowana jest ze społecznością lokalną i potencjalnymi klientami. Wiemy, jak ważne jest wizerunek i nazwa miejsca, w którym budujemy swój dom. Dlatego staramy się wpisać nazwę i logo nowych osiedli zarówno w krajobraz i tradycję danego obszaru, jak i oczekiwania przyszłych mieszkańców. Angażujemy się w życie społeczności lokalnych. Poznajemy jej opinie i potrzeby, a następnie uwzględniamy je w swoich działaniach. Współpraca z lokalnymi społecznościami przybiera rożne formy, zależne od zidentyfikowanych potrzeb na danym obszarze.

Sponsoring

Wierzymy, że wspieranie aktywności fizycznej i promowanie sportu w każdym wieku przynosi korzyści całemu społeczeństwu a zdrowie jest wartością nadrzędną. Dlatego współuczestniczymy w organizowanych lokalnie imprezach i sponsorujemy wydarzenia związane z tego rodzaju aktywnością.

Pracownicy

Dbamy o rozwój naszych pracowników, zapewniając im odpowiednie szkolenia, możliwość nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji. Staramy się tworzyć środowisko pracy wolne od dyskryminacji, w którym wszyscy pracownicy mają równe prawa,  są szanowani, mają prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Jasne kryteria awansu w pracy i partnerski system zarządzania firmą daje gwarancję stabilizacji zatrudnienia oraz wyższy poziom zadowolenia pracowników i ich rodzin.

Organizacje pozarządowe

Wspieramy lokalne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i instytucje uczestnicząc w organizowanych przez nie akcjach i programach, służących rozwojowi, edukacji, podniesieniu świadomości i zwiększeniu zaangażowania. Świadomie i konsekwentnie przekazujemy 1% podatku z rozliczenia rocznego na rzecz współpracujących z nami organizacji pożytku publicznego. Nasi pracownicy konsekwentnie przekazują część swojego podatku na szczytne cele. Oto nasze propozycje: Dla osób, którym środowisko naturalne nie jest obojętne proponujemy Fundację WWF Polska KRS nr 0000160673 (http://www.1procent.wwf.pl/) Osobom, które wolą kierować pomoc konkretnej osobie polecamy mieszkankę Osiedla Róż w Gogolinie – Zuzię Machetę (http://zuziaeb.pl/), podpopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904. W rubryce cel szczegółowy 1% należy wpisać: 11331 MACHETA ZUZANNA EWA.

Wzgórzowa 13